"کتاب روش ها ، فنون و الگوهای تدریس ، کتاب راهنمای تدریس در کلاس های چندپایه و کتاب روان شناسی تمرکز تألیف سید حشمت الله مرتضوی زاده را از انتشارات عابد 66513321- 021 دریافت نمایید " " مهارت های حرفه ای معلم

شنبه ۱۱ آبان۱۳۹۲

فلسفه تحلیلی یا تحلیل فلسفی

پس از مطالعه این فصل از دانشجویان انتظار می رود بتوانند به سوالات زیر به روشنی پاسخ دهند:

1-تاریخچه ای مختصر از فلسفه تحلیلی را بیان نماید؟

2-انواع رویکرد های فلسفه(کارکردهای فلسفه) را با استفاده از دیدگاههای نلر،هرست و فرانکنا بیان نماید؟

3-خاستگاه و بانیان اصلی فلسفه تحلیلی را توضیح دهید؟

4-.نقش و رسالت فلسفه تحلیلی(تحلیل و زبان) را توضیح دهد؟

5-انتقادات وارده به رویکرد تحلیلی (فلسفه تحلیلی) را شرح دهد؟

تاریخچه :

درحدود هفتاد- هشتاد سال پیش انقلابی در عالم فلسفه رخ داد که توجه اهل فن را از صرف مطالعه در افکار بزرگان جهان به تجزیه و تحلیل لغاتی که در عالم فلسفه با آنها سروکار داریم معطوف نمود. این پدیده را انقلابی زیر بنایی در فلسفه تلقی می کنند. سردمدار  این تحول فیلسوفی به نام وینگنشناین بود که توجه جهان را به درک معنی و کاربرد کلمات جلب نمود. البته همانطور که اشاره خواهد شد منشاء فلسفه تحلیلی را افراد دیگری می دانند که به آن خواهیم پرداخت. از آن زمان به بعد شرح اندیشه و آراء فلیسوفان و دلالت های آن در تعلیم و تربیت تا حد زیادی اهمیت خود را از دست داد و توجه به چیستی و تحلیل مفاهیم رایج در تعلیم و تربیت اساس کار شد.

تحلیلی فلسفی یا فلسفه تحلیلی یکی از جنبش های معاصر فلسفه آ.پ است که وظیفه خود را بررسی و طبقه بندی زبان گفتارهای معمولی و علمی تلقی می کند. تحلیل گران فلسفی علاقه مندند تا زبان مربوط به تدریس و یادگیری و صورت بندی اهداف و سیاست های تربیتی را با دیدی انتقادی بررسی کنند.این فلسفه از نظر هدف و روش با مکاتب سنتی که به دنبال وجود، هستی و عنایت هستند متفاوت است. تحلیلی ها معتقدند مکاتب و فیلسوفان تعقلی موجب هرج و مرج و اغتشاش هستند و باعث انشعاب فلسفه تحت انواع ایسم ها هستند.فیلسوف تحلیلی به موازات بررسی، طبقه بندی و حقیقت یابی به تثبیت معانی می پردازد و به دنبال شناسایی مفروضات بنیادی و دیدگاههای متعارض است. آنها دیدگاههای اخلاقی و ارزشی به پیروان خود را ارائه نمی کنند و در قالب های کلامی به پیروان خود یاری می رسانند. ( بارو و ودز ، ترجمه زیبا کلام،1376).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 16:9 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲

چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟ ( قسمت اول

قسمت اول

مقدمه

مقاله علمي معمولاً در نتيجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و با رويكردي جديد با جهت دستيابي به نتايجي تازه، تهيه و منتشر مي‏گردد. (اعتماد و همكاران، 1381، ص2) چنين مقاله‏اي در واقع گزارشي است كه محقق از يافته‏هاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي خود براي استفاده ساير پژوهشگران، متخصصان و علاقه‏مندان به دست مي‏دهد.

تهيه گزارش از نتايج مطالعات و پژوهش‏هاي انجام شده، يكي از مهم‏ترين مراحل پژوهشگري به شمار مي‏رود؛ زيرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختيار ساير محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پيشرفت علم كمكي نخواهد كرد؛ چون رشد و گسترش هر عملي از طريق ارائه و به هم پيوستن دانشِ فراهم آمده از سوي فردفرد انديشمندان آن علم تحقق مي‏يابد.

همان طور كه پژوهشگر پيش از اقدام به پژوهش، نيازمند توجه و بررسي يافته‏هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند يافته‏هاي علمي خود را گسترش بخشد، ديگران نيز بايد بتوانند به يافته‏هاي پژوهشي او دسترسي پيدا كنند و با استفاده از آنها فعاليت‏هاي علمي خود را سازمان داده، در ترميم و تكميل آن بكوشند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 10:15 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲

اگزیستانسیالیسم ( اصالت وجود ،وجودگرایی )

پیشگامان:کی یرکه گارد[1] ،داستایوسکی ،یاسپرس، هایدگر، بوبر،راسل و سارتر.

 منظور از اگزیستانسیالیسم:عقیده ای است که زندگی انسان را ممکن می سازد و اعلام می دارد که در هر حقیقت و در هر عمل یک زمینه یا اساس انسانی و یک جنبه ذهنی یا عامل درونی انسانی وجود دارد [شریعمتداری ،1383: 208]. اگزیستانسیالیسم را می توان به عنوان نوعی اندیشه فلسفی تلقی نمود که بر یگانگی و آزادی فرد در برابر گروه تأکید می کند.این مکتب تأکید می کند که همه مردم در قبال معنی و مفهوم زندگی خود و ایجاد ماهیت یا تعریف هویت خویش مسؤلیت کامل دارند[گوتک 1935،ترجمه پاک سرشت ،1384 : 157 ].2- کی یرکه گارد اغلب از او به عنوان اولین اگزیستانسیالیسم یاد می شود .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 9:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۲

سایت های علمی

www.civilica.com

www.irandoc.ac.ir

http://sid.ir

www.magiran.com

www.sciencedirect.com

www.springerlink.com

www.daneshyar.net

http://proquest.umi.com

http://www.oxfordjournals.org

http://eric.ed.gov

http://www.rihu.ac.ir

www.noormags.com

www.tebyan.net

http://www.rie.ir

http://iict.ac.ir

www.routledge.com

www.elsevier.com

http://www.maaref.ac.ir

www.ensani.ir

www.nosabooks

www.emealdinsight.com

www.onlinelibrary.wiley.com

www.amazon.com

www.rihu.ac.ir

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 22:30 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۴ اسفند۱۳۹۱

نقد مقاله کمی و کیفی

عنوان مقاله کمی : مقایسه تقویم تحصیلی و زمان آموزش متوسطه ی ایران با سایر کشورها و بررسی مشکلات آن . فصلنامه تعلیم و تربیت شماره (1) بهار (1384) .نویسندگان :دکتراحمدرضا نصر – اکرم السادات صافی- محمدرضا نیلی .

عنوان مقاله کیفی ؛ ساخت شکنی جهانی شدن در برنامه درسی با نظر به اندیشه ی دریدا . نویسنده :دکتر سعید ضرغامی .مجله مطالعات برنامه درسی .شماره (15).زمستان (1388).

نقد کننده مقالات  : سیدحشمت الله مرتضوی زاده[1]

مقدمه : در کشور ما توافق یکسانی بر روی ساختار ظاهری و محتوایی مقالات علمی – پژوهی در میان متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی وجود ندارد اما در برخی از موارد نظرات یکسانی دارند. مسؤلین بسیاری از مجلات برای آگاهی مخاطبان خود شرایط پذیرش مقالات علمی - پژوهی را در مجله ذکر می کنند اما همه ی آن ها در جزئیات با همدیگر تفاوت دارند بنابراین متناسب با شرایط محتوایی و ظاهری می توان به نقد ارزیابی مقالات علمی – پژوهی پرداخت .ساختار طرح تحقیق در تحقیقات کمی و کیفی در مواردی چون ؛ رعایت ویژگی های عنوان نویسی ، نوع بندی تحقیق ، معرفی یا مقدمه ، هدف ها ،سؤال ها و فرضیه های تحقیق ، بیان مسأله و اهمیت تحقیق ، توضیح روش تحقیق و توصیه انتخاب آن ، توضیح ویژگی های جامعه آماری یا محیط پژوهش ، توضیح و توجیه روش جمع آوری داده ها ، توضیح و توجیه محدودیت های موضوع تحقیق ، تعریف واژه ها و اصطلاحات ، یکسان است . بنابراین محقق ناگریز است در هر تحقیق چه کمی و چه کیفی آن ها را به شیوه های خردمندانه در حد ممکن صراحت بخشد (نادری و نراقی ،135:1385). علاوه بر آن ساختار طرح تحقیق در تحقیقات کمی و کیفی تفاوت های زیادی دارند که از ذکر این تفاوت ها خودداری نموده و به بررسی و مقایسه دو مقاله مذکوری می پردازیم بدین طریق تفاوت ها و شباهت های آن ها را مورد بحث قرار می دهیم.

در ابتدای دو مقاله چکیده قرار دارد. در چکیده ی مقاله کمی؛ محققان به بیان روش تحقیق مورد استفاده در مقاله خود ،معرفی جامعه و نمونه آماری ، روش نمونه گیری روش های جمع آوری و تحلیل داده های آماری و در پایان نتایج تحقیق را بیان کرده اند .  

       درچکیده مقاله کیفی :محقق ابتدا متغیر اصلی تحقیق را به طور مختصر مورد بحث قرار داده است سپس به توضیح تاریخچه آن پرداخته و در پایان متغیر دیگری را مورد تفحص قرار داده است و در پایان چکیده یافته های پژوهش را ارائه نموده است هر چند نوشتن چکیده در تحقیقات کمی و کیفی یکی از وجه مشترک
آن هاست اما شیوه نوشتن و محتوای چکیده در تحقیقات کمی و کیفی تفاوت های زیادی با همدیگر دارند و در این دو نوشتار به وضوح مشخص شده است .

درمقاله کیفی، نویسنده واژه های کلیدی مقاله را در پنج عنوان معرفی نموده است اما در مقاله کمی نویسندگان به طور عمد یا غیر عمد واژه های کلیدی را ذکر نکرده اند . این بدین معنا نیست که در تحقیقات کمی نوشتن واژه های کلیدی اهمیت ندارد بلکه در هر دو نوع تحقیق باید واژه های کلیدی در ابتدای تحقیق معرفی شوند .

مقدمه مقاله کیفی: در این مقاله ، محقق در مقدمه پس از توصیف ، تحلیل و روشنگری موضوع اصلی (جهانی شدن) تلاش نموده است تا به پدیده جهانی شدن در برنامه درسی اشاره کند و تأکید نماید که باید در جهانی شدن برنامه درسی ساخت شکنی شود تا چگونگی طراحی برنامه های درسی با هدف رشد آگاهی فراگیران درباره طرح فرایند جهانی شدن و باز خوانی آن بررسی شود و سپس اندیشه های دریدا را مورد بررسی قرار داده است .

مقدمه مقاله کمی : نویسندگان ابتدامتغیرها اصلی (زمان )را مورد بحث قراردادند سپس به دو محور پژوهش اشاره کردند و در پایان محتوای مقاله خود را معرفی کردند.

ساختار مقاله ی کمی از موارد زیر تشکیل شده است ؛ مقدمه ،توضیح محورهای پژوهش ،روش انجام پژوهش ،معرفی جامعه و نمونه آماری ،روش جمع آوری داده ها ،روش تجزیه و تحلیل داده ها ،ارائه یافته های پژوهش و پاسخ به سؤال های تحقیق و در پایان بحث و نتیجه گیری و ذکر منابع .

 ساختار مقاله کیفی از موارد زیر تشکیل شده است؛ مقدمه ،معرفی روش پژوهش ،بررسی پیشینه و موضوع پژوهش و در پایان جمع بندی و پیش نهاد و ذکر منابع.  

مقایسه دو نوع مقاله

ویژگی های مقاله کیفی

ویژگی های مقاله کمی

روش تحقیق :کیفی از نوع پژوهش ساخت شکنی است . ساخت شکنی ؛گونه ای باز خوانی هر گونه متن با هدف مرکز زدایی از آن و یافتن جنبه های از موضوع است که در طول تاریخ نادیده انگاشته شده اند (نقیب زاده ، 1387). جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها در مقاله مشخص نیست. اما با توجه به این که این مقاله کیفی است جامعه آماری کلیه منابعی است که در زمینه موضوع مورد نظر وجود دارد و نمونه کلیه منابعی است که محقق به آن ها دسترسی پیدا کرده است . روش جمع آوری اطلاعات اسنادی – کتابخانه ای است و در پایان به ارائه چند راهکار پرداخته است . از (10)منبع فارسی و (23)منبع انگلیسی استفاده شده است .

نوع تحقیق: توصیفی – تحلیلی

روش تحقیق:ترکیبی (کمی و کیفی )

جامعه آماری: دبیران ،مدرسان و مسؤلان آموزش متوسطه

روش نمونه گیری : تصادفی ساده و موارد مطلوب .

روش جمع آوری اطلاعات: مصاحبه ،پرسش نامه و اسناد و مدارک

روش تجزیه و تحلیل داده ها:در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی .

دو سؤال اساسی دارد و در پایان به نتیجه گیری از بحث پرداخته و به سؤال های تحقیق پاسخ داده است و پیش نهادهایی هم ارائه نموده است. از (14) منبع فارسی و(14) منبع انگلیسی بهره برده است .

 1-      دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان          Email:tamarkozm@yahoo.com --------09177414276

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 17:10 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳ دی۱۳۹۱

گفتگو با پروفسور ابراهیم سلطانی

پروفسور ابراهیم سلطانی مدیر ایرانی یکی از مراکز حساس علمی آمریکا که متولد شهر برازجان در استان بوشهر می باشد برای دیدار مادر پیرش به ایران سفر کرده است و گفت‌وگویی را در منزل ساده مادریش انجام داده است که متن آن به شرح زیر است:ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید از زندگی شخصی و علمی خودتان برای مخاطبان بگویید.*سال 90 به ایران بازگشتم و از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کردم

به نام خدا. من ابراهیم سلطانی متولد 1334 در شهر برازجان هستم.دیپلم را در دبیرستان فردوسی برازجان اخذ کردم سپس در سال 54 به سربازی رفتم. علاقمند بودم جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم. در آن زمان در برازجان فقط رشته انسانی و مدرسه سعادت رشته ریاضی و فنی داشت.آن موقع واقعا امکانات نبود مثلا بین برازجان و بوشهر و شیراز آسفالت نبود وقتی پشت وانت به شیراز می رفتیم، کاملا غبارآلود می شدیم.بعد از دو سال خدمت سربازی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های آمریکا و هند اقدام کردم که از طریق یکی از بستگان در دانشگاه آمریکا پذیرفته شدم.در آگوست 1977 میلادی مقارن با 1356 شمسی وارد دانشگاه کانزاس یونیورسیتی شدم در سال اول دروس عمومی و در سال دوم در رشته انرژی هسته ای ادامه تحصیل دادم.در طی انقلاب و به دلیل مسائل سیاسی با مشکلات مالی روبرو شدم که جهت رفع این مشکلات به کار دانشجویی و تدریس خصوصی پرداختم و از ترم دوم به دلیل آنکه پایه علمی قوی داشتم مشغول تدریس شدم.در سال 1982 میلادی و مقارن با 1361 شمسی در رشته کشاورزی فارغ التحصیل شدم.بعد از فارغ التحصیلی قصد برگشتن به وطن داشتم ولی به دلیل مشکلاتی که در ایران بود کار و ازدواج... در آمریکا ماندگار شدم.بعد از لیسانس بلافاصله فوق لیسانس مهندسی مدیریت صنایع خواندم. سال 90 به ایران بازگشتم و از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کردیم. قرار بر این بود که در نیروگاه مشغول شوم ولی به دلیل مشکلات زیاد خانوادگی و فرزندم، بنا به توصیه دوستان به آمریکا برگشتم و در رشته دکترای تکنولوژی کامپیوتر در دانشگاه کانزاس یونیورسیتی ادامه تحصیل دادم.

جناب سلطانی علاقه خودتان به کدام رشته بود؟*هر رشته ای که خواندم دوست داشتم به درد مردم ایران بخورد.هر رشته ای که خواندم دوست داشتم به درد مردم ایران بخورد. همیشه هدفم از تحصیل فراگرفتن دانشی جهت خدمت به مردم سرزمینم بود. آن زمان به دلیل اینکه یکی از مشکلات اساسی مردم، کم آبی بود، در رشته مهندسی کشاورزی و سدسازی و آبیاری پرداختم. سپس زمانی که مدیریت صنایع خواندم دوست داشتم در پروژه های ایران فعالیت کنم.جناب پرفسور از ادامه تحصیلات خودتان بفرمایید.*مسوول مرکزی هستم که در آن مرکز مشغول آموزش به اساتید دانشگاه های آمریکا هستیم

بعد از فوق لیسانس در رشته مهندسی صنایع، علاقمند بودم که در همین رشته دکترا بگیرم ولی بنا به توصیه دکتر افروز رئیس سابق دانشگاه تهران که هم کلاس ما بود و می گفت: آینده در کامپوتر است، برو و کامپیوتر بخوان، من هم در رشته دکترای تکنولوژی کامپیوتر کانزاس مشغول به تحصیل شدم. آن زمان تحصیل کرده های این رشته در ایران کم بودند. جمعا سه نفر که در دانشگاه های اصفهان، گرگان و تهران بودند.موقعی که دکترا گرفتم هم در دبیرستان و هم کالج تدریس داشتم بعد از اخذ دکترا در دانشگاه های ایالات مختلف آمریکا تدریس کردم ولی زمانی که به  اوکلاهاما آمدم به دلیل مدرسه بچه ها ماندگار شدم و روزی که ما رفتیم دانشگاه اوکلاهاما هیچ چیزی نداشت ولی با تلاشی که داشتیم توانستیم به جایی برسانیم که الان در رشته های مختلفی حرف برای گفتن دارد.یک سری پروژه های راه سازی و عمرانی را دولت آمریکا به ما سفارش داد و توانستیم با موفقیت انجام دهیم. در حال حاضر هم مسوول  مرکزی هستم که در آن مرکز مشغول آموزش به اساتید دانشگاه های آمریکا هستیم.اگر امکان دارد مقایسه ای بین سیستم آموزشی ایران و آمریکا بفرمایید.*جوانان ایرانی واقعا نخبه و باهوش هستندنکته ای که باید بگویم این است که جوانان ایرانی واقعا نخبه و باهوش هستند و به جرأت می گویم اکثر کسانی که از ایران برای تحصیل به خارج از کشور و آمریکا می آیند واقعا جزء دانشجویان ممتاز آن دانشگاه ها هستند و این یعنی علاوه بر هوش جوانان ما سیستم آموزشی ما هم علی رغم یک سری اشکالات واقعا سیستم خوب و جامعی است و ضعف ما بیشتر در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد. البته سیستم آموزشی ایران و آمریکا شبیه هم هستند اما تفاوت هایی هم دارند.این را هم بدانید که دانشگاه ها و مراکز آموزشی آن ها الان واقعا دچار مشکلات اقتصادی هستند و از هر طریقی سعی می کنند که هزینه ها را کاهش دهند. چند سال است که بودجه های ایالتی به دانشگاه اضافه که نشده بلکه کاهش هم یافته است.آنچه ما در ظاهر و فیلم های آمریکایی می بینیم این است که جوانان آمریکایی خیلی نخبه و باهوش و تحصیلکرده اند. آیا واقعا همین گونه است؟*بنده زمانی که فارغ التحصیل دکترا شدم فقط 6 نفر آمریکایی در دوره ما بودندجوانان آمریکایی الان در خواب ناز و خرگوشی هستند. فقط در چند دانشگاه معروف واقعا جوانان نخبه ای وجود دارند که به نسبت جمعیت آن ها کم است.بنده زمانی که فارغ التحصیل دکترا شدم فقط 6 نفر آمریکایی در دوره ما بودند. اکثر جوانان آمریکایی به لیسانس قناعت می کنند ولی در ایران الان کسانی که جهت دوره کارشناسی ارشد ثبت نام می کنند به تعداد افراد دوره کارشناسی رسیده و این استقبال نشان از علاقه زیاد جوانان ایرانی است. الان دولت اوباما قوانینی تصویب کرده که هر کسی در آمریکا دکترا گرفت حتما به هر نحوی و با دادن امتیاز او را جذب کنند.

به نظر شما الان اقتصاد آمریکا در چه وضعیتی است؟*گول زرق و برق تبلیغات آمریکا را نخورید.به صورت خلاصه عرض کنم الان مشکلات زیادی در آمریکا به لحاظ اقتصادی وجود دارد، گول زرق و برق تبلیغات آن ها را نخورید. الان مالیات ها بالا رفته در حالی که حقوق و درآمدها افزایش نیافته است.جناب پرفسور وضعیت جامعه ایرانی و آمریکایی را از منظر جامعه شناسی چگونه ارزیابی می کنید؟*وضعیت مهمانداران در فرودگاه امام (ره) به گونه ای است که خانم من می گوید حجاب خانم های ایرانی چرا این قدر تحریک آمیز است؟یکی از محاسن جامعه آمریکایی این است که یک جامعه قانع است ولی جامعه ایرانی قانع نیست. آمریکایی ها اگر یک خانه و یک ماشین داشته باشند برایشان کافیست اما ایرانی ها با وجود یک خانه و ماشین و داشتن شغل باز هم قانع نبوده و می گویند باید بیشتر داشته باشیم. اگر یک آمریکایی ببیند شما ماشین نو دارید به شما تبریک می گوید، اما در ایران چون مثلا من ماشین ندارم دلم نمی خواهد شما هم ماشین شیک داشته باشید.الان در آمریکا مشکلات حقوقی زیاد شده است، مالیات برق و بنزین بالا رفته است ولی کسی اعتراضی نمی کند ولی در ایران همه وسایل اولیه زندگی دارند و یک بهانه جهت گلایه و شکایت دارند.آن ها اگر مسیحی باشند هر روز یکشنبه تمام خانواده لباس تمیز می پوشند و به کلیسا می روند، ولی ما نسبت به دینمان بی اعتناییم. جوانان ما فکر می کنند مثلا اگر به مسجد بروند انگار عقب افتاده اند! من هر وقت به ایران می آیم به مسجد که می روم اما اکثرا افراد مسن را می بینم این فکر واقعا باید اصلاح شود. در اوکلاهاما که ما هستیم جوانان مبلغان مذهبی با دوچرخه به خانه ها می روند و تبلیغ مسیحیت می کنند.هر خارجی که می آید با اخلاق خوب، کمک های مالی و دادن غذا آن ها را جذب می کنند. ما مسلمانان زیادی داشتیم که از این طریق مسیحی شده اند.1600 نوع کلیسا در آمریکا داریم که هرکس بنا به اعتقادات خود به  کلیسای خود می رود و جالب آنجاست که پیروان هر کلیسا پیروان کلیسای دیگر را نفی می کنند و اعتقاد دارند که فقط ما به بهشت می رویم و دیگران پیروان کلیساهای دیگر به جهنم می روند.غرب سال هاست که در کشورهای اسلامی کار می کند و به صورت جنگ نرم و غیر مستقیم سعی در زیر سوال بردن اعتقادات، فرهنگ و مذهب جوانان کشورهای اسلامی و تبدیل آن ها به آلت دستی برای غرب کند. این را ما به واقع در گفتگوی با آن ها شاهدیم.آن ها خودشان دیندارند و حتی با وجود انحرافات و سستی زیادی که در مبانی اعتقادی دینشان وجود دارد به جوامع اسلامی می گویند شما اگر دیندار و معتقد باشید، عقب افتاده و امل هستید! در صورتی که خودشان حواسشان به دینشان است.

در ایران خانواده ها به راحتی به کانال های مختلف ماهواره ای دسترسی دارند. کانال هایی که به راحتی خیانت، فساد و فحشا را ترویج می کنند. باور کنید در آمریکا اینجور نیست! ما در خانواده بسیاری از کانال ها را از قبل حذف می کنیم و در کانال های خانوادگی اگر صحنه ای رخ داد بچه ها به آن ها نگاه نمی کنند و کانال را رد می کنند. مثلا وضعیت مهمانداران در فرودگاه امام (ره) به گونه ای است که خانم من می گوید حجاب خانم های ایرانی چرا این قدر تحریک آمیز است؟

آیا در آمریکا برای مسلمانان هم تبعیض قائل می شوند؟*آمریکایی ها دید خوبی نسبت به مسلمانان ندارندبله زیاد، آنها متاسفانه دید خوبی نسبت به مسلمانان ندارند  ولی در دانشگاه و محل کار من تا آنجا که در توانم بوده توانستم تاثیرگذار باشم و راجع شریعت اسلام حقایق را عنوان کنم و واقعا آن ها را جذب کنم.سیاست های آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا قبول دارید سیاست های خارجی آمریکایی ها استکباری است؟*آمریکایی ها حق دخالت در امور داخلی و سیاسی ما را ندارند

آمریکایی ها حق دخالت در امور داخلی و سیاسی ما را ندارند. آن ها دوست دارند تمام دنیا تحت سیطره آن ها باشند و همه پیرو آن ها باشند. شما ببینید چرا آمریکایی ها با کشورهای حاشیه خلیج فارس کاری ندارند و حتی به آن ها کمک های نظامی می کنند اما ما چون زیر بار سیاست های زورگویانه غرب و آمریکا نمی رویم هر روز یک موضوع را بهانه می کنند و تحریم های جدیدی را اعمال می کنند.

باور کنید الان گوش دادن به BBC و VOA مثل این است که مردم در زمان جنگ با عراق به رادیو عراق گوش کنند. الان آمریکا سالیانه بیش از 490 میلیون دلار برای رسانه های ضد ایرانی هزینه می کند. این به نظر شما عادی است؟ دلیل آن چیست؟آقای سلطانی الان موضوع انرژی هسته ای برای کشور ما هزینه ساز شده و تحریم زیادی بابت آن می پردازیم آیا ارزشش را دارد؟

*در آمریکا اوباما مستقل نیست، همه چیز دست آیپک (لابی صهیونیستی) است.مطمئن باشید آن ها می دانند انرژی هسته ای ایران صلح آمیز می باشد. آن ها فقط این مسئله را بهانه کرده اند.

سرائیل صدها کلاهک دارد. آمریکا بزرگترین انبار کلاهک های هسته ای جهان است. چند هفته قبل از این که به ایران بیایم آمریکا در نوادا آزمایش هسته ای انجام داد. هیروشیما و ناکازاکی را کسی هنوز فراموش نکرده است. آن ها که خود این گونه اند چگونه می خواهند جلوی فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران را بگیرند؟

این را هم بگویم که برای آن ها خیلی تفاوتی نمی کند این جا اصلاح طلب یا اصولگرا ...حاکم باشد. چون هدف  آنها عدم پیشرفت فناوری و تکنولوژی در ایران است مگر این که تحت نظر و وابسته آن ها باشد.

الان در آمریکا اوباما مستقل نیست، همه چیز دست آیپک (لابی صهیونیستی) است. انتخابات در آمریکا تحت تاثیر مستقیم دلارهای صهیونیستی می باشد.همین آخرین تحریمی که تحت تأثیر هشدار و تهدید لابی صهیونیستی وضع شد و مستقیم به نماینده ایالت اوکلاهاما گفته بودند اگر در دوره بعدی هم می خواهی باشی باید به این تحریم رأی دهی.

منبع: سايت ناصرون

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 11:12 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۱

باز خورد های توصیفی و تشویقی

فرزندم از اينکه از عهده ي انجام کار برآمده اي خوشحالم .

•عزيزم با ذوق و سليقه اي که در تو مي بينم توانايي زيبانويسي را داري يا بهتر از اين باشي.

•پيداست که براي انجام اين کار تلاش نموده اي يا ننموده اي .

•خوشحالم که براي حل مسائل رياضي ، کوشا بوده اي يا هستي .

•فرزندم وقتي دقت تو را در درس يا تکاليف مي بينم خوشحال
مي شوم يا از تلاش تو لذت مي برم .

•پسرم ! توانايي انجام آزمايش هاي علوم را داشتي ، توانايي تو را در انجام آزمايش ها ديدم ، موفقیت تو ر

•دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفريق هاي اساسي در حد مطلوب دست يافته اي .

•اين طور به نظر مي رسد که در درس ....  مشکل داري . اميدوارم که با انجام فعاليت ها در منزل يا تمرين و تکرار تلاش کنيم تا موفق گردي . موفقيت در زمينه ي درس نياز به تمرين دارد. تمرين کن ، تمرين کن ، تمرين کن .

•پسر خوب و عزيزم در ديکته نياز به تمرين بيشتر داري . اميد است در اين زمينه تلاش کني تا موفق گردي .

•از اينکه امروز موفق شدي خوشحالم

•پشتکار و تلاش شما مي تواند در موفقيت و پيروزي مؤثر باشد .

از انيکه نسبت به يادگيري درس  .....  شوق زياد داري لذت مي برما خواهانم .

•بهتر است در زمينه .... کوشش بيش تري بکني تا موفق گردي .

•از اينکه مهارت لازم براي حل مسئله داري خوشحالم .

•از توانايي به کارگيري دانش تو عزيزم ابراز شادي مي کنم .

•عزيزم لازمه ي پيشرفت خواستن است .

•دلبندم هرگز کاري را که امروز مي تواني انجام دهي به فردا موکول نکن .

•خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داري.

•پسرم : کساني موفق مي شوند و موفق باقي مي مانند که تلاش و تمرين داشته باشند

http://moalem1370.blogfa.com


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 19:34 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۳ آذر۱۳۹۱

برنامه درسی ملی

برنامه درسی ملی ؛

برنامه درسی ملی ، نما و جلوه ی ملموس آرزو و آمال تربیتی در سطح ملی است .برنامه درسی ملی به مثابه نقشه ای یاد می شود که نظریه ها ، باورها و ایده های مربوط به تحصیل ، یاددهی – یاددگیری و دانش را در بر می گیرد.برنامه درسی ملی به گونه ای تدوین می گردد که بتواند آموزش و پرورش پایه را برای همه ی جمعیت دانش آموزی کشوری فراهم آورد (آقازاده ،1391).برنامه درسی ملی همانند نقشه ساختن یک بنا ، طرح اجرای یک پژوهش یا .. است . طرحی که مشخص می کند دانش آموزان در مدرسه وسایر محیط های یادگیری به چه هدف و منظوری باید یادبگیرندو چه چیزهایی باید یاد بگیرند و در زندگی به کار برند ؟اولویت با کدام صلاحیت ها و حوزه های یادگیری است ؟به چه میزان ، در چه زمانی ، کجا و چگونه باید یاد بگیرند ، معلمان و مربیان با چه رش هایی باید شرایط یادگیری را تسهیل کنند ،پیشرفت یاددهی و یادگیری و پیامدهای آن چگونه سنجش و ارزیابی می شوند؟برنامه درسی ملی به پرسش هایی از این قبیل پاسخ می دهند .در یک جمله طرج یا چارچوب محتوایی کلان یاددهی و یادگیری در مدرسه را معین می کند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 22:19 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۳ آذر۱۳۹۱

جملات اثربخش

جملات قصار زیبا از بزرگان   جملات کوتاه و آموزنده و جالب جدید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 8:21 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۲ آذر۱۳۹۱

تدریس با رویکرد تلفیقی

تلفيق[1] يعني در هم آميختن موضوعات درسي يا حوزه‌هاي محتوايي كه غالباً به‌صورت مجزا از يكديگر در برنامه‌هاي درسي مدارس گنجانده مي‌شود. هدف اساسي تلفيق آن است كه تا حد امكان تجارب يادگيري دانش‌آموزان از تفرق و پراكندگي خارج‌شده و در ارتباط با يكديگر قرار گيرد (مهرمحمدي‌، 240:1383). به عبارت ديگر تلفيق محتوا يعني برقراري ارتباط بين محتواي دروس مختلف يا مشابه در يك يا چند پايه. بدين‌طريق يك يا چند موضوع در مواد درسي مختلف يا چند ماده‌ي درسي مشابه در يك يا چند پايه با هم‌ديگر تركيب شوند.

برای این که بخواهیم تدریس تلفیقی داشته باشیم به دو طریق این کار را انجام می دهیم:

الف ) تلفیق چندموضوع از چند درس در یک پایه

ب) تلفیق چندموضوع از چند درس در چندپایه

برای استفاده از روش تلفیقی اقدامات زیر را انجام دهید:

1- درس ها یا کتب مختلف را به دقت مطالعه کنید، آن گاه مشخص نمایید چه موضوعاتی را می توان با رویکرد تلفیقی تدریس کرد.موضوعاتی را انتخاب کنید که از نظر زمان تدریس نزدیک به هم باشند .

2-   موضوعات انتخاب شده را مطالعه نمایید .

3-   مفاهیم کلیدی هر درس را مشخص کنید .

4-   مشخص کنید در پایان از بچه ها چه انتظاراتی دارید .

5- فعالیت هایی را مشخص نمایید که موضوعات انتخاب شده را پوشش دهد .یعنی تکالیف یا فعالیت های را تعیین کنید که دانش آموزان با انجام آنها مفاهیم مشخص شده را تقویت کنند و از طریق انجام این فعالیت یا تکلیف به یادگیری عمیق برسند .

جدول توالی مطالب برای تلفیق  

ردیف

موضوع

پایه ها

1

محیط زندگی

سوم

چهارم

پنجم

2

وسایل یادگیری جغرافیا

سوم

چهارم

پنجم

3

جهت های جغرافیا

سوم

چهارم

----

4

ناهمواری ها

سوم

چهارم

---

5

آب و هوا

سوم

چهارم

 

6

جمعیت ایران

سوم

چهارم

پنجم

7

صنایع دستی

سوم

----

پنجم

 عنوان قصه :مهربوني آزاده[2]

     يكي بود يكي نبود. زير گنبد كبود جز خداي مهربون هيچ كس نبود . آزاده ، دانش آموز كلاس اول است . خانم معلم امروز در كلاس در باره ي همكاري در خانه با آن ها صحبت كرد از آن لحظه آزاده تصميم گرفت، كه در خانه به مادر كمك كند . بچه ها تعطيل شدند .او با شور و نشاط وارد خانه شد . سلام كرد . لباس هايش را عوض كرد ، جوراب هايش راشست . او متوجه شد كه مادرش در آشپزخانه مشغول به كار  است . آزاده گفت : مادر امشب مهمان داريم ؟ مادردر حالي كه با چاقو سبزي خرد مي كرد، گفت : آري عزيزم . در همان موقع زنگ خانه به  صدا در آمد . آزاده در را باز كرد و چهره ي خندان پدر بزرگ و مادر بزرگ را ديد . آن ها او را در آغوش گرفتند و در كنار هم نشستند . مادر در قوري چيني چاي درست كرد . آزاده قندان را پر از قند كرد و به پدر داد . پدر سيني چاي را به اتاق برد و از مهما ن ها پذيرايي كرد . آزاده بشقاب ، قاشق و چنگال و وسايل لازم را آماده كرد و با كمك همديگر سفره شام را پهن كردندومادر غذا را كشيد و همگي با گفتن بسم الله الرحمن الرحيم غذاخوردن را شروع كردند 0 بچه هاي عزيز ،پدر بزرگ گفت : من با مادر بزرگ فردا براي زيارت خانه خدا به مكه مي رويم . مادر كه در آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها بود گفت : آقا جون ، مادرجون لطفا براي ما دعا كنيد . آزاده چند روزي در فكر بود كه با انجام چه كاري مي تواند پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را خوش حال كند . او به اين نتيجه رسيد كه كوچه و خانه پدر بزرگ را چراغاني كند . با پدرش مشورت كرد وپدر از پيشنهاداو خوشش آمد و گفت : دخترم حتما اين كار را انجام مي دهيم . پدر چراغ هاي رنگي را فراهم كرد و آقا رضا كه همسايه ي آن ها بود ، نردبان را آورد ودرختي كه در وسط حياط بود و پرنده ها روي شاخه ها ي آن نشسته بودندرا چراغاني كرد0 آن ها با كمك همديگروبا خوش حالي اين كار را انجام دادند ، وپدر آزاده پايين نردبان را گرفته بود تا از پشت برنگردد 0. چند روز بعد ،پدر و مادر و آزاده به گل فروشي رفتند و يك دسته گل زيبا خريدند و براي استقبال به فرودگاه رفتند . آزاده دسته گل را به آن ها داد و گفت : زيارت قبول . پدر بزرگ كه از دسته گل و چراغاني خوش حال شده بود0  از آن ها تشكر كرد .  آزاده گفت اين كار را با كمك همسايه ي خوبمان آقا رضا انجام داده ايم  پدر بزرگ هم يك تسبيح زيبا به آقا رضا هديه داد 0همگي دور هم نشستند و با شادي و خوش حالي از مهمان ها پذيرايي كردند،و خاطرا ت شيرين پدر بزرگ و مادر بزرگ را شنيدند ودر دل آرزو كردند كه يك روز هم آنان به مكه بروند[1]. integration

2- قرآن  پایه اول  موضوع  همكاري و نيكي به والدين؛رياضي اول موضوع احترام به همسايگان و همكاري.فارسي اول موضوع همكاري.  

 این داستان با همکاری خانم بتول ثابتی دانشجوی رشته آموزش ابتدایی تهیه شده است .از ایشان تشکر می کنیم .

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 21:17 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱

طرح درس دوره پیش دبستانی 2

مشخصات کلی

      تاریخ: 21/9/88         عنوان کتاب: حسنی بهانه گیر شده . تعداد فراگیران: 4 نفر     طراح: معصومه قربانی فر  دانشجوی رشته کودکیاری  آموزشکده فنی خواهران یاسوج . استاد راهنما: سید حشمت الله مرتضوی زاده .منبع : راهنمای تدریس (روشها ، فنون و الگوهای تدریس ) چاپ چهارم .نشر عابد 02166513321

هدف کلی

کودکان را با بهانه گیری وتنبلی آشنا کنیم.

 

عنوان های

فرعی

بهانه گیر بودن- تنبل بودن- بی ادب  بودن – بی حوصله بودن

 

هدف های

جزئی

کودکان در فرآیند تدریس وآموزش مربی  :

1- معنای بهانه گیری را بفهمند.  2- تنبلی را کنار بگذارند. 3- به تعریف  بهانه گیری پی ببرند.

 

 

هدف های

رفتاری

کودکان پس از پایان آموزش تدریس مربی بتوانند در کلاس درس:

1- در مدت یک دقیقه بهانه گیری را از نظر لغوی معنی کند. 2- اصطلاح بهانه گیری را در یک سطر تعریف کنید.3-  از طریق ایفای نقش5 تا از مقررات بهانه گیری بودن را به او نشان دهند. 4- فواید بهانه گیر بودن را در یک پاراگراف توضیح دهند.

 

روشهای تدریس

قصه گویی –پرسش و پاسخ و...

 

رسانه آموزشی

1-      عکس 2- فیلم 3- تصویر 4- کمک گرفتن از جملات و ...

 

رفتار های

ورودی

از کودکان انتظار داریم در آغاز درس:

1- نام بهانه گیر بودن شنیدن باشد ولی معنا و مفهوم آن را ندانند. 2-بهانه گیر بود را تجربه کرده اند اما با علائم آن آشنا نیستند.

 

انجام کارهایی مقدماتی

با چهره شاداب و سرحال وارد کلاس شوند حضور  و غیاب کند و علت غیبت  کودکان را سؤال کند. از کودکان بخواهند تا در مورد قصه گذشته توضیح دهند.  محیط کلاس را از نظر نور و دما بررسی کنیم.

3 دقیقه

ارزشیابی تشخیص

برای اطلاع از دانسته های قبلی کودکان در زمینه درس قبل و تعیین میزان آنان نسبت به درس جدید انتظار داریم به سؤالات زیر پاسخ دهند:

1- بهانه گیر بودن را از نظر لغوی معنی کند. 2- اصطلاح بهانه گیر بودن را دریک سطر معنی کند. 3- چهار مورد از بهانه گیر بودن را روی تخته بنویسید.

4دقیقه

زمینه سازی و ایجاد انگیزه

تا توجه آنان را به تدریس جلب نماییم.تصاویر مربوط به کودکی که در حال گریه و بهانه گرفتن را نشان می دهیم.

1 دقیقه

ارائه درس

یک روز مادر حسنی غذا درست کرده بود و حسنی اومد غذا بخوره که دید غذا چیه با مامانش گفت من نمی خورم غذا از این غذا بدم میام و هی بهونه می گرفت و مادر حسنی که خیلی ناراحت شده بود و نمی دونست چه کار کند و یه شب وقتی حسنی خوابید یه فرشته اومد به خوابش و بهش گفت براچی بهونه می گیری این کار برای پسرا بداست و این کار را نکن و مادرت رو اذیت نکن و حسنی به اون فرشته مهربون قول داد که دیگر بهونه نگیره و وقتی از خواب پرید دید مادرش بالای سرش است و فهمید اون فرشته ی مهربون بود و به مامانش قول داد که دیگه هیچ وقت برای هیچ کاری بهونه نگیره.

10 دقیقه

جمع بندی

نتیجه فعالیت هایی یاد دهی- یادگیری در این جلسه عبارت است از:

حسنی باید به حرف های مادرش گوش کند. بهانه گیری را کنار بگذارد.  شادی و خنده کند. کارهای ارزنده کند. تو کوچه ها بازی کند.

3 دقیقه

ارزش یابی

پایانی

از کودکان انتظار داریم به سؤال های زیر پاسخ دهند:

1-   بهانه گیری بودن در لغت یعنی چه؟ 2- بهانه گیر بودن را از نظر اصطلاحی تعریف کنند.3- فواید بهانه گیر بودن را در یک  جمله روی تابلو بنویسید

4 دقیقه

تعیین تکلیف

و پایان دادن درس

از کودکان می خواهیم تا قصه را در خانه برای والدین بگویند تا در جلسه بعد بتوانند آن را باز گو کنند

در پایان با نشاط باشید و از کودکان می خواهیم بهانه گیر بودن را رعایت کنند و بهانه گیری را کنار بگذارند.

5 دقیقه

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 15:2 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱

طرح درس دوره پیش دبستانی

مشخصات كلي

تاريخ : 21/09/88          عنوان كتاب : مورچه و ملخ .تعداد فراگيران : 12 نفر   تعداد گروه : 3   موضوع درس : در تابستان كار كنيم تا در زمستان غذا داشته باشيم .        مدت جلسه : 15 دقيقه .      تهيه كننده : سمانه زاهدي دانشجوی رشته کودکیاری  آموزشکده فنی خواهران یاسوج . استاد راهنما: سید حشمت الله مرتضوی زاده .

منبع : راهنمای تدریس (روشها ، فنون و الگوهای تدریس ) چاپ چهارم .نشر عابد 02166513321

هدف كلي

كودكان را با كار و تلاش و كوشش آشنا كنيم

 

عنوانهاي فرعي

1-    مفهوم كار و تلاش    2- مفهوم مسخره نكردن .              3- ايجاد تمركز و حواس

هدفهاي جزئي

1-    كودكان در فرآيند آموزش مربي :

2-    با مفهوم كار و تلاش آشنا شوند .

3-    با مفهوم مسخره كردن آشنا شوند .

 

هدفهاي رفتاري

كودكان پس از پايان آموزش مربي بتوانند :

1- در مدت 2 دقيقه مفهوم كار و تلاش را توضيح دهند .

2-    برای مسخره کردن دیگران یک مثال بیاورند ..

3-     

روش تدريس

قصه گويي همراه با تقليد صدا – ايفاي نقش – پرسش و پاسخ و ....

 

رسانه هاي آموزشي

1-    كارتهاي آموزشي

2-    كتاب داستان

3-    برنامه هاي آموزشي (سي دي و نوار) و ....

 

رفتارهاي ورودي

از كودكان انتظار داريم :

1- آمادگي جسماني و ورودي براي آموزش داشته باشند.

4-    مفهوم كار و تلاش را بدانند .

 

انجام كارهاي مقدماتي

با چهره شاد و بشاش وارد كلاس مي شويم ، با كودكان سلام و احوال پرسي مي كنيم ، با ذكر و نام خدا كلاس را شروع مي كنيم ، محيط كلاس را از نظر دما و نظافت كنترل كنيم ، حضور و غياب كنيم و تكاليف را بررسي كنيم .

 

ارزشيابي تشخيص

از كودكان انتظار داريم تا به سئوالهاي زير پاسخ دهند :

1-    چرا نبايد ديگران را مسخره كرد ؟

2- چگونه در مقابل سختي ها مقابله كنيم ؟

 

زمينه سازي و ايجاد انگيزه

1-    فعاليتهاي حركتي مثل جابه جا شدن ، بلند شدن

2-    تبسم كردن براي آماده كردن كودكان شروع و برقراري رابطه عاطفي كودكان و آمادگي مربي به صورت عملي

 

2

ارائه درس

به هركدام از بچه ها نقش داده  مريم : ملخ  احسان : مورچه  و شروع مي كنيم به توضيح دادن و بچه ها هنگام نقش خود صحبت مي كنند و بعد از بچه ها در مورد قصه سئوال مي كنيم .

 

5

جمع بندي و نتيجه گيري

نتيجه گيري و ياد دهي در اين جلسه عبارتند از : بچه ها از طريق قصه ، مخ ها فهميدندكه نبايد ديگران را مسخره كنند و از آنها درس گرفتند كه كار و تلاش خيلي خوب است .

 

2

ارزشيابي پاياني

از كودكان انتظار داريم به سوالات جواب دهند :

 1- چرا بايد كار و تلاش كنيم ؟

2-چرا نبايد ديگران را مسخره كنيم ؟

3

 

تعيين و تكليف

از بچه ها مي خواهيم كه قصه را در منزل به كمك بزرگترها تمرين و تكرار كنند .

و سوالاتي در رابطه با موضوع سئوال كننند و در حلسه بعد براي دوستان خود توضيح دهند .

 

3

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 15:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۱

مراحل بررسی (تحلیل محتوا content analysis) از نظر ویلیام رومی

   مراحل بررسی (تحلیل محتوا  content   analysis)  از نظر ویلیام رومی

ویلیام رومی یکی از متخصصان تعلیم و تربیت است که معتقد است برای تجربه و تحلیل درسی می توان متن ،پرسش ها و تصاویر را مورد تحلیل قرار داد و هرکدام از اجزاء محتوا را به صورت مقوله های جمله ای پرسشی و تصویری درآورد.هدف از این مقوله ها  آن است که دریابیم مقولات یاد شده تا چه اندازه می تواند یادگیرنده را نسبت به فراگیری متن، پرسش ها و تصاویر جذب کند و ضریب درگیری دانش آموزان با جمله ها، متن و تصاویر تا چه حد است.پس روش ویلیام رومی از جمله روش های است که می توان یک کتاب درسی را براساس میزان فعالیت یا عدم فعالیت فراگیر مورد بررسی قرار داد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 15:28 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۵ آبان۱۳۹۱

مقایسه رویکرد کمی و کیفی

برخی محققان، این دو رویکرد را به طور اساسی متفاوت و متعارض یکدیگر معرفی می‌کنند. این نگرش در برخی از تحقیقات کیفی کاملاً مشهود است(مانند، لفلند، ۱۹۷۱، بوگدان و تایلور، ۱۹۷۵). دیدگاه‌هایی که این دو رویکرد را مقابل، متعارض و آرما‌ن‌گرایانه تصور می‌کنند، به پیش‌فرض‌های پارادایمی این رویکردها رجوع دارند که بر اساس آنها جای هیچ گونه همسازی بین آنان وجود ندارد، البته در نمونه‌های واقعی تحقیق، تمایلات بیشتر اندیشمندان بر انجام تحقیق با صبغه و یا اصالت کمی و یا کیفی است. در این گونه تحقیقات سعی می‌شود که از تکنیک‌های مشترک و یا استفاده از خدمات متقابل تحقیقات کمی و کیفی به یکدیگر استفاده نمایند(ر.ک: لینکلن و گوبا، ۱۹۸۵: ۳۵، ولاهوس، ۱۹۸۴، استرجیوس، ۱۹۹۱).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 18:32 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۲۸ مهر۱۳۹۱

ویژگی های مطلوب کتاب های درسی

آنچه در اين‌جا مطرح می‌شود ويژگی‌های يک کتاب درسی مطلوب را نشان می‌دهد و در شرايط کنونی ايران انتظار نمی‌رود همه‌ی اين ويژگی‌ها در کتاب‌های درسی وجود داشته باشد يا رعايت شود. اميد می‌رود کارشناسان و نويسندگان کتاب‌های درسی با توجه بيش‌تر به اين ويژگی‌ها در راستای آماده‌سازی کتاب‌های بهتر گام‌های بلندتری بردارند. همچنين، در نظر داشتن اين ويژگی‌ها به معلمان و کارشنان امکان می‌دهد که نقد علمی بهتری از کتاب‌ها و مواد آموزشی داشته باشند و اين توانايی را به معلم می‌دهد که هنگام تنظيم طرح درس به همه‌ی هدف‌ها و معيارهای آموزشی توجه داشته باشد. ين ويژگی‌های بيست‌گانه نتيجه‌ی پژوهش و بررسی مرتضی خلخالی، کارشناس برنامه‌ريزی درسی، است که با اجازه از ايشان در اين‌جا می‌آيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 21:52 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۱۱ شهریور۱۳۹۱

این داستان (زن باوفا)را به دقت مطالعه نمایید .

وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم، همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی توی چشمانش را خوب می‌دیدم.یکدفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید به او می‌گفتم که در ذهنم چه می‌گذرد. من طلاق می‌خواستم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی‌رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد، فقط به نرمی پرسید، چرا؟
از جواب دادن به سوالش سر باز زدم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به کناری پرت کرد و سرم داد کشید، تو مرد نیستی! آن شب، دیگر اصلاً با هم حرف نزدیم. او گریه می‌کرد. می‌دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگی‌اش آمده است. اما واقعاً نمی‌توانستم جواب قانع‌کننده‌ای به او بدهم. من دیگر دوستش نداشتم، فقط دلم برایش می‌سوخت.
با یک احساس گناه و عذاب وجدان  عمیق، برگه طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می‌تواند خانه، ماشین، و ۳۰% از سهم کارخانه‌ام را بردارد. نگاهی به برگه‌ها انداخت و آن را ریز ریز پاره کرد. زنی که ۱۰ سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به غریبه‌ای تبدیل شده بود. از اینکه وقت و انرژیش را برای من به هدر داده بود متاسف بودم اما واقعاً نمی‌توانستم به آن زندگی برگردم چون عاشق یک نفر دیگر شده بودم. آخر بلند بلند جلوی من گریه سر داد و این دقیقاً همان چیزی بود که انتظار داشتم ببینم. برای من گریه او نوعی رهایی بود. فکر طلاق که هفته‌ها بود ذهن من را به خود مشغول کرده بود، الان محکم‌تر و واضح‌تر شده بود.روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می‌نویسد. شام نخورده بودم اما مستقیم رفتم بخوابم و خیلی زود خوابم برد چون واقعاً بعد از گذراندن یک روز لذت بخش با معشوقه جدیدم خسته بودم. وقتی بیدار شدم، هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی نکردم و دوباره به خواب رفتم.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 22:6 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۸ مرداد۱۳۹۱

ساختن پل

دوست دارم بمانم ولی پل های زیادی هست که باید آنها را بسازم.یک سوء تفاهم کوچک بود، با هم جرو بحث کردند. پس از چند هفته سکوت، اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند.یک روز صبح در خانه برادر بزرگ تر به صدا درآمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجـاری را دید. نجـار گفت:« من چند روزی است که دنبال کار می گردم، فکر کردم شاید شما کمی خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشید، آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟برادر بزرگ تر جواب داد: « بله، اتفاقاً من یک مقدار کار دارم. به آن نهر در وسط مزرعه نگاه کن، آن همسایه در حقیقت برادر کوچک تر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را کندند و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتماً این کار را بخاطر کینه ای که از من به دل دارد، انجام داده.» سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: « در انبار مقداری الوار دارم، از تو می خواهم تا بین مزرعه من وبرادرم حصار بکشی تا دیگر او را نبینم.»
نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن الوار. برادر بزرگ تر به نجار گفت: « من برای خرید بهشهر می روم، اگر وسیله ای نیاز داری برایت بخرم.»نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود، جواب داد:« نه، چیزی لازم ندارم.»هنگام غروب وقتی کشاورز به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری در کارنبود. نجار به جای حصار یک پل روی نهر ساخته بود.کشاورز با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: « مگر من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟»در همین لحظه برادر کوچک تر از راه رسید و با دیدن پل فکرکرد که برادرش دستور ساختن آن را داده، ازوی پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او
 برای کندن نهر معذرت خواست.وقتی برادر بزرگ تر برگشت، نجار را دید که جعبه ابزارش را روی دوشش گذاشته و در حال رفتن است.کشاورز نزد او رفت و بعد از تشکر، از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد.نجار گفت: «دوست دارم بمانم ولی پل های زیادی هست که باید آنها را بسازم.»
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 15:31 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۱ تیر۱۳۹۱

از حسین پناهی

دنیای من گرگ‌ها هم افسردگی مفرط گرفته‌اند
دیگر گوسفند نمی‌درند
به نی چوپان دل مي‌سپارند و گریه می‌کنند...
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 23:34 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱ خرداد۱۳۹۱

هداف دروس ریاضی و علوم

ا هداف دروس ریاضی

 دانش آموز باید...

1. با خاصیت شرکت پذیری در جمع و تفریق آشنا شود.

2.اعداد زوج و فرد را از هم تشخیص دهد.

3.اعداد مختلف را با هم مقایسه کند.

4.با توالی اعداد آشنایی پیدا کند.

5.جمع و تفریق های اساسی را انجام دهد.

6.اعداد دو رقمی را در جدول ارزش مکانی قرار دهد.

7.جمع و تفریق های سه رقمی را انجام دهد.

8.با انواع خط آشنایی پیدا کند و آن ها را رسم کند.

9.خواندن ساعت را یاد بگیرد.

10.نیمه ی دوم شکل های مختلف را رسم کند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 23:4 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱ خرداد۱۳۹۱

اهداف درس بخوانیم و بنویسیم

 

                                  دقت و تمرکز در سخن گوینده

                                     درک سخن و دریافت پیام

     گوش دادن                 دریافت ارتباط بین بخش های مختلف پیام

                                     بررسی و اظهارنظر در درباره ی شنیده ها

 

 

                                     به کارگیری اندیشه قبل از سخن گفتن

                                     به کارگیری زبان مناسب برای مخاطبان

      سخن گفتن                  توانایی سخن گفتن در برابر جمع

                                     توانایی شرکت در بحث های گروهی

 

     


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 23:1 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۱

فرم طراحی فعالیت ها برای معلم کلاس چندپایه

این فرم برای یک روز هفته و برای یک جلسه طراحی شده است . هر کدام از معلمانی که برای تربیت مدرس انتخاب شدند بایدبا توجه به نکات زیر این فرم با دقت فراوان و با استفاده از مداد تکمیل نمایید .

1-  برای هر جلسه در طول یک هفته این فرم را تکمیل نمایید .در قسمت ایام هفته در این فرم روز شنبه برای مثال قید شده است. در روز های بعد این فرم را کپی نموده و یا طراحی کنید و برای هر روز یک فرم برای هر پایه تکمیل نمایید که با توجه به تعداد پایه ها متفاوت خواهد بود . هر چه تعداد پایه ها بیشتر باشدتعداد فرم ها بیشتر است . برای مثال در پایه اول در زیر عنوان "ماده درسی" پنج خانه ی خالی وجود دارد که معلم باید با توجه به برنامه کلاسی خود، آن را تکمیل نماید . در طول یک روز هر پایه چه درس هایی وجود دارد ؟ و در هر جلسه موضوع هر کدام از درس ها کدامند؟ در آن جلسه ، معلم به کدام پایه ها آموزش می دهد .در هر جلسه کدام پایه ها به طور کامل در محور تدریس نیستند ؟ برای این پایه ها باید تکالیفی داده شود که به اندازه (45) دقیقه طول بکشد . به پایه هایی که در محور تدریس نیستند اما در آن جلسه به آنها آموزش می دهید چه تکالیفی مشخص می کنید؟ اگر در محور تدریس هستند نوبت اول یعنی در (20) دقیقه یا (15) دقیقه اول آموزش می دهید؟یا نوبت دوم یا نوبت سوم ؟ در نوبت بعدی به چه کاری مشغول می شوند ؟ در هر جلسه هدف تکلیف را مشخص نماییدودقیق بنویسید برای مثال شما در (20) دقیقه اول تدریس کردید بقیه وقت کلاس در آن پایه یک یا چند فعالیت یا تکلیف می دهید . این تکلیف فردی است یا گروهی ؟ اگر گروهی است با کمک دانش آموزان آن پایه انجام می شود یا به کمک دانش آموزان پایه های دیگر ؟ چگونه باید آن تکلیف را انجام دهند ؟ با ذکر جزئیات مشخص نمایید. به عبارت دیگر مراحل یا چگونگی انجام تکلیف را گام به گام برای بچه ها شرح دهید و در فرم هم قید نمایید، مدت زمان برای انجام هر تکلیف را مشخص نمایید . در صورت نیاز این فرم را در جلسه کاری خودتان مورد بررسی قرار دهید و اگر نیاز به تغییر ، اصلاح یا اضافات بود، اعمال نمایید . در ضمن عناوین فرم را متناسب با محتوای آن بنویسید .

 نکته مهم : خودتان با توجه به موارد فرم دوباره طراحی کنید و فضای هر مورد را با توجه به پاسخ آنها طراحی نمایید برای مثال فضای مربوط به چگونگی انجام تکالیف باید بیشتر باشد

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 6:15 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۱

نظر سنجی پیرامون موانع و مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی کیفی –توصیفی

به نام خدا »» جدول مربوط به نظر سنجی پیرامون موانع و مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی کیفی –توصیفی در کلاسهای چندپایه  از نظر آموزگاران (مجریان طرح) مدارس ابتدایی تابعه آموزش و پرورش .... استان ....

مشکلات مربوط به خانواده ها

 مشکلات مربوط به دانش آموزان

مشکلات مربوط به معلمان (آموزگاران)

 مشکلات مربوط به محتوای برنامه درسی

مشکلات مربوط به مدرسه و کلاس درس

1-

 

1-

1-

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه محل خدمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه محل خدمت

امضاء

ردیف

نام و نام خانوادگی

آموزشگاه محل خدمت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی                                                                                                                                                                                                                مهر و امضاء
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 21:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۸ بهمن۱۳۹۰

به وبلاگ مهار ت های حرفه ای معلم خوش آمدید

                  

   

اهداف درس قرآن

 

1.بخش بخش خوانی عبارت ها و سوره های مختلف

2.حفظ چند سوره ی کتاب به دلخواه

3.مشارکت در جمع خوانی سوره ها

4.آشنایی با نماد های مختلف ( تنوین ، تشدید ، ساکن ، ... )

5.صحیح خوانی عبارت های قرآنی

6.بیان داستان های قرآنی

7.حفظ و بیان بیام های قرآنی

 

 


                                         
 

برچسب‌ها: 1
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 14:24 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۷ بهمن۱۳۹۰

بخشی از مقدمه کتاب روش ها فنون و الگوهای تدریس (راهنمای تدریس)

    تاکنون کتاب‎هاي زيادي دراين زمينه تأليف و ترجمه شده است که هر کدام مطالب ارزشمندي در اختيار معلمان و دانشجويان قرار مي‌دهد ؛ولي بيشتر‌، جنبه نظري دارند. لذا مؤلف پس از مطالعه و تحقيق مستمر و تدريس در دانشگاه‌ها و مراکز تربيت معلم اقدام به تهيه مطالبي نموده است که جنبه کاربردي دارند. به همين منظور‌، کتاب حاضر بر اساس نيازهاي معلمان و دانشجويان به نگارش درآمده و مشتمل بر نه فصل است که مي‎تواند مورد ‎استفاده اساتيد دانشگاه، معلمان ، دانشجویان و مدرسان مراکز تربيت معلم در تدريس دروس «روش‎ها و فنون تدريس دوره کارداني  و روش‌هاي نوين ياددهي – يادگيري دوره کارشناسي » و قرار گيرد. اين کتاب ويرايش دوم و چاپ چهارم کتابي است که پيش نويس اوليه آن ابتدا به مدت (6) سال در مراکز تربيت معلم و دوره‌هاي فراگير و ضمن خدمت آموزش معلمان تدريس شده است. پس از تدريس هر فصل‌؛ بازخوردها و پيش نهاد‌هاي معلمان و دانشجويان را دريافت نمودم و به سؤال‌هاي بي‌‌شمار آن‌ها پاسخ دادم‌؛ علاوه بر آن در دوره‌هاي آمادگي ورود به مسابقات الگوهاي برتر تدريس اين کار را تکرار کردم. تشويق‌هاي آنان منجر به تأليف اين اثر شد که سر انجام در مهرماه (1387) به همت انتشارات عابد به چاپ رسيد؛ لازم مي‌دانم از مديريت محترم آن انتشارات کمال تشکر و قدرداني را بنمايم. اين کتاب در نيم سال اول سال (1387) توسط همکاران محترم در برخي از مراکز تربيت معلم و دانشگاه‌هاي كشور تدريس شده است، آن‌ها پيش نهاد‌هايي جهت غني‌تر کردن کتاب ارائه نمودند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 12:27 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۷ بهمن۱۳۹۰

پیشگفتار دکتر کرمی درباره کتاب روان شناسی تمرکز

پیشگفتار

     طی سال‌ها کار به‌عنوان مشاور در کلنیک‌های دانشگاهی و مراکز مشاوره عمومی، شاهد مراجعه دانش‌آموزان و دانش‌جویان با مشکل حواس‌پرتی و عدم تمرکز در هنگام مطالعه بوده‌ام. عدم تمرکز از مسائلی است که دانش‌آموزان و دانشجویان زیادی با آن روبه رو هستند. این افراد از مشاوران، معلمان، استادان و والدین خود می‌پرسند: چه کنیم تا موقع مطالعه تمرکز داشته باشیم؟ چه کنیم تا مطالب درسی در ذهن ما باقی بماند؟ پدران و مادران از خود و دیگران می‌پرسند چه کنیم تا فرزندان ما بهتر بخوانند؟ معلمان و اولیای مدرسه نگران عدم تمرکز و حواس‌پرتی دانش‌آموزان هستند، از این رو آمادگی کامل برای مواجهه با حواس‌پرتی از اهمیت خاصی برخوردار است.

مطالعه این کتاب می‌تواند تأثیر مثبتی در یادسپاری، نگهداری و یادآوری مطالب داشته باشد و زمان مطالعه و دفعات مرور را کاهش ‌دهد. هر چند مؤلف در نگارش این کتاب بیش‌تر دانش‌آموزان دبیرستانی را در نظر داشته است؛ اما این کتاب با توجه به فراگیری گسترده این مشکل در نظام آموزشی به طور خاص و در کلیه سازمان‌ها و نهادها که با موضوع یادگیری سرو کار دارند می‌تواند یاری‌رسان باشد. لذا مطالعه آن به کلیه دانش‌آموزان (در تمام سطوح تحصیلی)، دانشجویان، معلمان، اولیای مدرسه، والدین و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش توصیه می‌شود.

امید است همه ما در باروری و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های نونهالان کشور، سهم خویش را به خوبی ادا نمائیم.

                                                         دکتر ابوالفضل کرمی

                                               استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 12:17 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۷ بهمن۱۳۹۰

بخشی از مقدمه کتاب راهنمای تدریس چندپایه

مقدمه

     نگارنده با احساس نياز به وجود كتابي جامع و كاربردي براي اين معلمان تلاش نمود تا با مطالعات مستمر و جستجو در شبكه جهاني اينترنت‌، برگزاري كارگاه‌هاي متعددي در استان‌هاي فارس، كهگيلويه وبويراحمد و چهارمحال بختياري و همچنين تدريس در مراكز تربيت معلم و هم‌انديشي با معلمان كلاس‌هاي چند پايه، مطالبي را كه اكنون پيش روي شما قرار دارد، آماده كند.

اين كتاب شامل هشت فصل است. در فصل نخست كلياتي درباره كلاس‌هاي چند پايه بيان مي‌گردد. در فصل دوم روش‌هاي تدريس در كلاس‌هاي چند پايه بررسي مي‌شود. سعي بر اين است كه در اين فصل روش‌هايي توضيح داده شود كه در اين كلاس‌ها كاربرد مؤثري داشته باشند. در فصل سوم با مديريت كلاس‌هاي درس چند پايه آشنا مي‌شويد. در فصل چهارم با مواد و وسايل آموزشي، چگونگي تهيه و توليد آن‌ها و همچنين مراحل استفاده از مواد و وسايل آموزشي آشنا مي‌شويد.

فصل پنجم به چگونگي تهيه برنامه ويژه كلاس‌هاي چند پايه اختصاص دارد.

فصل ششم شامل، مراحل تهيه و تنظيم طرح درس روزانه در كلاس‌هاي چند پايه مي‌باشد. فصل هفتم، تكليف و انواع آن، چگونگي طراحي تكليف و منابع جمع‌آوري اطلاعات و همچنين چگونگي ارزش‌يابي تكليف در كلاس‌هاي چند پايه را در بر مي‌گيرد. فصل هشتم درباره اهميت ارزش‌يابي و انواع آن و روش‌هاي ارزش‌يابي در كلاس‌هاي چند پايه است. ويژگي اصلي اين كتاب جامعيت، سادگي، كاربردي و عملياتي بودن مطالب آن است كه در كارگاه‌هاي مختلف با راهنمايان آموزشي و معلمان كلاس‌هاي چند پايه مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. نكته مهم‌تر اين‌كه اين مطالب، مورد توجه و تأييد آن‌ها قرار گرفته است. از تمامي همكاران و صاحب‌نظران ارجمند تقاضا مي‌شود با همكاري و ارائه راهنمايي و پيشنهادهاي اصلاحي خود به آدرس ايميل tamarkozm@yahoo.com مؤلف را در چاپ‌هاي بعدي ياري نمايند. در اين‌جا، برخود لازم مي‌دانم از معلمان راهنما و معلمان كلاس‌هاي چند پايه استان‌هاي فارس، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختياري، دانشجويان مراکز تربيت معلم ياسوج و كليه همكاراني كه در بهبود اين اثر اين‌جانب را ياري داده‌اند، سپاس‌گزاري نمايم. به‌ويژه از دوستان گراميم آقایان حسن نادعلي پور پلكي و عادل ظفري‌نژاد به پاس مطالعه پيش‌نويس اوليه كتاب و ارائه پيش‌نهاد‌هاي سازنده و دكتر محمد حسني[1] به خاطر ارائه پيش‌نهادهاي سودمند در بحث ارزش‌يابي و همچنين همكاران ارجمندم خانم مريم الهي زاده[2]‌، به خاطر ويرايش ادبي كتاب تشكر و قدرداني مي‌نمايم.[1]. عضو هيات علمي مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري آموزشي

[2]. مدرس مراکز تربيت معلم ياسوج

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 12:12 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰

فرم طرح تحقیق وزارت آموزش و پرورش

با کلیک بر روی آدرس زیر فرم طرح تحقیق وزارت آموزش و پرورش را دریافت نمایید

 

http://www.rie.ir/uploads/Proposal%20form.pdf

 

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 9:0 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۲۴ دی۱۳۹۰

احادیثی ازامام موسی كاظم (ع)فرمودند:

 مَن لَم یجِد لِلاساءَةِ مَضَضّا لَم یکن عِندَهُ لِلاِحسانِ مَوقعٌ.

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

(بحارالانوار، جلد 78، ص) 

كسي كه دو روزش مساوي باشد ، مغبون است ، و كسي كه دومين روزش ، بدتر از روز اولش باشد ملعون است ، و كسي كه در خودش افزايش نبيند در نقصان است ، و كسي كه در نقصان است مرگ براي او بهتر از زندگي است .

 (بحارالانوار ، ج 78، ص 327)

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 22:18 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۲۴ دی۱۳۹۰

نمونه موضوعات اقدام پژوهی مقطع راهنمایی

(عنوان کلی را به یک دانش آموز یا یک کلاس یا یک مدرسه محدود کنید )

تاثير شعر خواني بر پيشرفت تحصيلي

چگونه مي توانم با زهره ارتباط برقرار کنم؟

افزايش ميزان آگاهي دانش آموزان

علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم

آموزش شيوه مهروورزي

علقمند کردن دانش آموزان به درس ديني

استفاده از تابلوي تازه ها

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاريخ

به حداقل رساندن مشکلات رفتاري

اجراي راهکاهاي افزايش يادگيري درس فارسي

افزايش ميزان يادگيري درس رياضي

فعال سازي گروه هاي دانش آموزي

افزايش علاقه به درس تاريخ

کنترل مصرف زدگي دانش آموزان

نظم و نظافت كلاس درس

چگونه من دبير زبان انگليسي توانستم دانش آموزان را به مسائل اخلاقي و تربيتي ترغيب كنم؟

راهكارهاي افزايش علاقه مندي و ياد گيري

استفاده راهبردي از زنگها براي نهادينه كردن يادگيري قواعد عربي

چگونه توانستم دانش آموزان را به درس انشاء علاقمند كنم

روش هاي كاهش خد شه دار شدن ليست نمرات دبيران

راهكارهاي علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس ادبيات و گسترش فرهنگ مطالعه

راهكارهاي افزايش علاقه مندي و يادگيري د انش آموزان در درس علوم تجربي در محيط مدرسه

چگونه توانستم ميزان پرخاشگري فاطمه را به حداقل برسانم

بررسي راههاي كاهش بي انضباطي ...

چگونه توانستم دانش آموزان سال اول را...

روشهاي افزايش علاقه مندي

ايجاد انگيزه در كلاس درس رياضي

چگونه توانستم از طريق اجراي طرح ...

از مشكلات نوجوان كمرويي

افزايش ميانگين درس رياضي

چگونگي تدريس دانش آموزان كم شنوا

چگونه توانستم نحوه ورون ارزشيابي را بهبود بخشم؟

ايجادبرقراري ارتباط عاطفي صحيح

چگونه توانستم اضطراب امتحان دانش آموز را کاهش دهم؟

چگونه مي توانم دانش اموزان را به درس ادبيات علاقمند نمايم؟

بررسي افزايش علاقمندي دانش آموزان به درس ديني

چگونه توانستم مشکل تاخير دانش آموزان را حل کنم؟

افزايش اهميت درس هنر با اصلاح کادر طراحي ..

چگونه توانستم کلاس بي انگيزه و معلم محوررابه کلاس با نشاط تبديل نمايم؟

چگونه توانستم دانش اموزان کلاس اول را به درس علوم علاقمند سازم؟

چگونه توانستم ميزان يادگيري دانش اموزان را در درس رياض افزايش دهم؟

چگونه توانستم ميزان يادگيري رياضي رادردانش آموزان افزايش دهم؟

چگونه توانستم تمرکز دانش آموزان را بالا ببرم؟

آموزش نقشه خواني درحرفه

چگونه توانستم درس زبان را درمدت کوتاه آموزش دهم؟

بررسي راه هاي جذب دانش آموزان به درس هنر

چگونه توانستم مشکلات اخلاقي و درسي مجتبي را بهوبد بخشم؟

روش هاي افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان در درس زبان

چگونه توانستم دانش آموزان ضعيف دردرس رياضي را علاقمند سازم؟

عوامل تربيتي که موجب دروني شدن ارزش هاي ديني مي گردد.

افزايش نظم و انضباط در دانش آموزان

چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به مطالعه علاقمند کنم؟

چگونه توانستم دانش آموز بي انگيزه را به درس علاقمند کنم؟

روش هاي علاقمند کردن دانش آموزان به مساله تکليف

چگونه توانستم وضعيت انضباطي دانش آموز را بهبود بخشم؟

بررسي راه هاي بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان

چگونه توانستم مشکل گم شدن اشيا را حل کنم؟

چگونه مي توانم دانش آموزان را به انجام تکليف علاقمند سازم؟

چگونه توانستم برقراري ارتباط يک دانش آموز را با ديگران ترغيب نمايم؟

چگونه توانستم بي علاقگي به درس انشا را تقويت کنم؟

چگونه توانستم خواندن دانش آموز را تقويت کنم؟

چگونه مي توانيم با ايجاد انگيزه به دانش اموزان ذرانجام با کامپيوتر تشويق نمود؟

چگونه توانستم با استفاده از شيوه هاي الگوي فعال تدريس يادگيري دانش ..

چگونه توانستم شوراي معلمان مدرسه را فعال تر سازم؟

چگونه توانستم تدريس تجربي علوم را درکلاسم عملي سازم؟

چگونه توانستم باعث پيشرفت درس رياضي درکلاس سوم شوم؟

چگونه توانستم دانش آموزان کلاس را به اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از طرف تشويق نمايم؟

راهکارهاي بهبود نمرات دانش آموزان دردرس املا

چگونه توانستم دانش آموزان را به مطالعه علاقم مند سازم؟

چگونه توانستم هيجان و لذت انشا نويسي را دردانش آموزان تقويت کنم؟

چگونه توانستم نمره زبان زهرا را افزايش دهم؟

چگونه توانستم انگيزه دانش اموزان را به کلاس حرفه افزايش دهم؟

چگونه توانستم دانش اموزان را نسبت به مضرات راوبط دختر و پسر آگاه کنم؟

چگونه توانستم يادگيري فيزيک دردرس علوم را ساده ترکنم؟

راهکارهاي علاقه مندي دانش اموزان به دستور زبان

چگونه توانستم با استفاده از روش هاي نوين درس رياضي را جذاب تر کنم؟

چگونه مي توانم درس تاريخ را خوب آموزش دهم؟

روش هاي علاقه مند کردن دانش آموزان به درس رياضي

چگونه توانستم به دانش آموزان کمک کنم تا بربحران روحي غلبه کند

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 21:20 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۲۴ دی۱۳۹۰

نمونه موضوعات اقدام پژوهی مقطع ابتدایی

عنوان(عنوان کلی را به یک دانش آموز یا یک کلاس یا یک مدرسه محدود کنید )

چگونه توانستم محيط کلاس را زيبا کنم؟

چگونه توانستم مشکل کم شنوايي و... رابرطرف کنم؟

علاقمند کردن دانش آموزان به درس هديه

کاهش اضطراب و نگراني

قرائت صحييح قرآن

استفاده از وسيله خودارزشيابي

تدريس فعال و پويا

بهبود مشکلات رفتاري

افزايش مشارکت دانش آموزان

تغيير نگرش دانش آموزان به درس رياضي

کاهش مصرف خوراکي هاي غير مجاز

علاقمند کردن دانش آموزان به فعاليت هاي قرآني

چگونه مي توان در دانش آموز بي نظم و بي اهميت در نظم كارها كمك نمود تا او در كارهايش به نظم اهميت دهد؟

چگونه دانش آموزان را به اقامه نماز جماعت علاقمند کنیم؟

چگونه توانستيم يادگيري جدول ضرب را در دانش آموزان بهبود بخشيم؟

چگونه توانستم بچه ها را به درس رياضي علاقه مند كرده و ميزان يادگيري را در آنها افزايش دهم؟

چگونه توانستم دانش آموزان كلاس چهارم دبستان را به نماز جماعت علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم اختلالات يادگيري عطيه را در درس ديكته درمان كنم؟

چگونه توانستم با اجراي نظام اقتصاد ژتوني در دبستان استثنايي فرشته مشكل لجبازي زيبا را در پايه چهارم كاهش دهم؟

چگونه توانستم  مشكل سپيده را در املاء حل كنم؟

چگونه توانستم با آموزشهای مختلف دانش آموزان را به خواندن نماز ترغیب نمایم.

چگونه توانستم زهرا جليلي رابه کلاس درس

 

چگونه توانستم بي علاقه گي تعدادي از دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي در درس رياضي را كاهش دهم؟

چگونه توانستم ناهنجاري دانش آموزم را كاهش دهم؟

چگونه توانستم نماز جماعت مدرسه را پرشورتر اجرا كنم؟

چگونه توانستم والدين دانش آموزان ضعيف را در تقويت دروس فرزندانشان مشاركت اساسي بدهم؟

يادگيري و آموزش در سايه نيايش

چگونه توانستم مشكت اختلال املاء را در يك دانش آموز دوم ابتدائي برطرف سازم؟

چگونه دانش آموزان را به اقامه نماز جماعت علاقمند کنیم؟

چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راتشويق به رعايت بهداشت.....

تلاش براي رفع عدم توانايي در خواندن و نوشتن دانش آموزان كلاس اول

تشويق بچه ها به نوشتن خلاق و زيبا

چگونه توانستم تحولي در شيوه هاي سنتي تدريس و فرآيند برنامه ريزي آموزشي - درسي در دوره ابتدائي با تخصصي نمودن كلاسها بر اساس دروس ايجاد نمايم؟

چگونه توانستم مشکل بد خطي دانش آموزم فاطمه را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشكل بد خطي دانش آموز فاطمه......

چگونه توانستم روابط انساني و عاطفي دانش آموزان را تقويت كنم؟

ارتقا كيفي طرح كراهت در قالب واحدهاي امامت و ولايت

چگونه توانستم دانش آموزانم  را به خوردن شير علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به نماز جماعت علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم علاقه به صبحانه خوردن را در دانش آموزان كلاس اول الف، دبستان دخترانه محمود تهراني 1، ناحيه 2 افزايش دهم؟

علاقه مند دانش آموزان به قرآن

اصلاح الگوي مصرف(چگونه توانستم مفهوم صرفه جويي و مديريت درآمدها و هزينه ها را به دانش آموزان كلاس اول الف، دبستان دخترانه محمود تهراني آموزش دهم؟)

چگونه توانستم دانش آموزان  را در يادگيري قرآن سوم ابتدايي ترغيب و تشويق كنم؟

چگونه توانستم با اجراي طرح هاي جديد قرآني در آموزشگاه ابتدائي حضرت ابوالفضل (ع) وضعيت يادگيري درس قرآن دانش آموزان آموزشگاه را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشكل بي انضباطي شاگردان كلاس سوم را كاهش دهم؟

چگونه توانستم ضعف املايي فائزه و پيامدهاي ثانويه آن را از بين ببرم؟

بررسي روشهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه پنجم به انس با قرآن، داستانهاي قرآني و احاديث

راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان دخترانه دبستان صفا به درس قرآن

راهكارهاي علاقه مند كردن دانش آموزان پايه دوم به درس هنر

چگونه توانستم طريقه صحيح خواندن نماز را در بين دانش آموزان آموزشگاه خود بهبود ببخشم؟

چگونه توانستم آب ريزش دهان مريم را كنترل كنم

علاقه مند كردن دانش آموزان به نماز جماعت

چگونه توانستم دانش آموزان كم توان ذهني مدرسه فرشته را به بهداشت حياط مدرسه علاقه مند سازم.

چگونه توانستم  مشكل نارساخواني و ...

چگونه توانستم اضطراب امتحان …

چگونه توانستم انجمن اوليا و مربيان …

چگونه توانستم مشكل اخلاقي ...

چگونه توانستم علاقه مندي
دانش آموزان را ...

چگونه توانستم  دقت و تمركز نگين را به  ...

چگونه توانستم علاقه دانش آموزان...

چگونه توانستم اسراف كردن
دانش آموزان را ...

چگونه توانستم ضعف املا را در معصومه ...

چگونه توانستم  مهارت بيان نوستاري ...

چگونه توانستم محدثه را به درس...

چگونه توانستم مشكل كمبود توجه و...

درمان اختلال در روان گفتار

چگونهمسائل رياضي را حل نمودم؟

چرا مهدي نمي تواند همراه بقيه ديکته بنويسد

چگونه توانستم علاقمند ييدانش آموزانم را به نماز افزايش دهم؟

چگونه توانستم دروغ گويي دانش آموزم را برطرف سازم؟

تقويت املا دانش آموزان ضعيف

برطرف نمودن ضعف املايي وايجاد اعتماد

چگونه توانستم ناخن جويدن دانش اموزم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکل ناتواني در صحبت ...

چگونه توانستم ميزان پرخاشگري دانش آموزان کاهش دهم؟

بررسي عوامل درجذب دانش اموزان به نماز چماعت

چگونه توانستم مشکلت املاي دانش آموز زينب را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز جماعت علاقمند سازم؟

چگونه توانستم بي توجهي دانش آموزان درمحاسبه محيط دايره را برطرف نمايم؟

چگونه توانستم جدول ضرب را در دانش آموزان تقويت کنم؟

چگونه توانستم طرح جديد قرآن را پياده کنم؟

چگونه توانستم اضطراب يادگيري جدول ضرب را کاهش دهم؟

چگونه توانستم مشکلات املايي دانش آموزم را حل کنم؟

چگونه توانستم بددهني يکي از دانش آموزانم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم با بهبود درروخواني و دروس را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل دانش آموز دردرس املا را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکلات دانش آموز کلاس پنجم را بهبود بخشم؟

چگونه مي توانم ناخن جويدن دانش امو ...را برطرف کنم؟

راهکارهايي براي حل مشکل رفتاري و درسي يک دانش آموز

هنردرماني دانش آموزان نابينا

چگونه توانستم مشکل املاي  دانش آموز .. را برطرف کنم؟

چگونه توانستم به دانش آموزان جدول ضرب را سريع ياد بدهم.

چگونه توانستيم رعايت حجاب رادردانش اموزان بهبود بخشم؟

دعوت از مادران جهت علاقمند کردن دانش آموزان به نماز

چگونه توانستم مشکل بهداشت دهان ودندان را کاهش دهم؟

چگونه توانستم کلاسي پويا و شاداب ايجاد کنم؟

افزايش مداخله مادر جهت بهبود آموزش

چگونه توانستم توجه مهرانه دانش آموز بيش فعال از طريق بازي تقويت نمايم؟

راهکارهاي کاهش اختلالات يادگيري املاي يکي از دانش آموزان

نقش آموزش و پروش در نهادينه کردن اصلاح الگوي مصرف

چگونه توانستم مشکل انزوا و کمرويي زهرا را برطرف کنم

چگونه توانستم احساس مذهبي نماز را دردانش آموزان پرورش دهم؟

چگونه توانستم مشکل خجالتي بودن تعدادي از دانش آموزان را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکلات مديريتي کلاسم را کاهش دهم؟

چگونه توانستم علل رفتارمدرسه گريزي از بين ببرم

چگونه توانستم اختلالات ديکته نويسي يک نفر از دانش اموزان را درمان کنم؟

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه جهادرابه شرکت درنماز جماعت علاقمند سازم؟

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت درنماز جماعت مدرسه علاقه مند کنم؟

چگونه توانستم کم رويي دانش آموز پايه دوم را کاهش دهم؟

چگونه توانستم وضعيت دانش آموزان بي انضباط را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل کمرويي دانش آموز پايه پنجم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم ناسازگاري مهران را با محيط و ساير هم کلاسي هايش بر طرف نمايم؟

چگونه مي توانيم با همياري يکديگر هزينه هاي آموزشگاه را بهبود بخشيم؟

چگونه توانستم رضايت شغلي همکاران رادرمحيط کارفراهم کنم؟

چگونه توانستم با اجراي طرح کرامت تاثيرات مطلوبي دررفتار دانش آموزان ايجاد نمايم؟

چگونه توانستم توانايي قدرت ابراز وجو دو اعتماد به نفس را دردانش موز ... شکوفا نمايم؟

چگونه توانستم دانش آموزان کلاس اول را به درس املا علاقمند کنم؟

چگونه توانستم مشکلات زينب را با توجه به عارضه لب شکري و ديرآموزي او بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل تکرار ادرار سر کلاس فاطمه را بهبود بخشم؟

http://mtfq6.blogfa.com
نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 21:18 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر