اسلایدر

جمعه ۱۴ اسفند۱۳۸۸

نمونه طرح درس پيش دبستاني

تعداد فراگیران : 5 تا 10 نفر

موضوع درس : خوش اخلاقی – بد اخلاقی

عنوان کتاب : لپ قرمزی

تاریخ:26/10/88

شماره

صفحات کتاب : 15 صفحه

منابع : داستان های تخیلی و راهنماي تدريس نوشته سيد حشمت الله مرتضوي زاده  . تهران :‌انتشارات عابد 02166513321

طرح : سحر نماینده

مدت جلسه به دقیقه : 35 دقیقه

هدف کلی درس : کودکان خوش اخلاقی را یادگیری

دوره و پایه تحصیلی : پیش دبستانی

1-مفهوم اخلاق خوب و بد                                                             3-یادآوری کار کردن پیرمرد

2-زحمت کشیدن و رسیدن به هدف                                 4-آگاهی از چگونه رفتار کردن با دیگران

عنوان های فرعی درس

تعداد فراگیران : 5 تا 10 نفر

موضوع درس : خوش اخلاقی – بد اخلاقی

عنوان کتاب : لپ قرمزی

تاریخ:26/10/88

شماره

صفحات کتاب : 15 صفحه

منابع : داستان های تخیلی و راهنماي تدريس نوشته سيد حشمت الله مرتضوي زاده  . تهران :‌انتشارات عابد 02166513321

طرح : سحر نماینده

مدت جلسه به دقیقه : 35 دقیقه

هدف کلی درس : کودکان خوش اخلاقی را یادگیری

دوره و پایه تحصیلی : پیش دبستانی

1-مفهوم اخلاق خوب و بد                                                             3-یادآوری کار کردن پیرمرد

2-زحمت کشیدن و رسیدن به هدف                                 4-آگاهی از چگونه رفتار کردن با دیگران

عنوان های فرعی درس

کودکان در فرآیند آموزش و تدریس معلم باید:

1-با رفتارهای خوب و بد آشنا شوند.                                                               

2-اخلاق و رفتار خوب و بد را به طور عملی درک کنند.

3-با مفهوم اخلاق خوب و بد آشنا شوند

هدف های جرئی درس

کودکان پس از پایان آموزش و تدریس معلم باید بتوانند در کلاس :

1-رفتارهای خوب را از خود نشان دهند.                                           

2-بتوانند برای رفتارهای خوب مثال بیاورند.

3-رفتارهای بد را تشخیص دهند. 

هدف های رفتاری درس

1-ایفای نقش                                                                                              

2-پرسش و پاسخ

3-بحث گروهی                           

4-قصه گویی

روش یا روش های تدریس

1-فیلم ، تصویر، عکس                                                                 

2-تلویزیون ، ضبط

3-کتاب داستان ، نقاشی

وسایل آموزش مورد نیاز

از کودکان انتظار داریم برای شرح درس جدید :

1-رفتارهای خوب و بد را انجام اما معنای آن را ندانند.

2-کارکردن با اخلاق خوب را باید بگیرند.                                         3-اخلاق بد را ترک کنند.

 

تعیین رفتارهای ورودی

زمان

1-باچهره ی شادو بشاش وارد کلاس می شویم. 3-از داستان جلسه ی قبل از کودکان پرسش و پاسخ می کنیم

2-با کودکان سلام و احوال پرسی .                                            4-از کودکان انتظار داریم به سؤال و پرسش ما جواب بدهند                                                                                                            

انجام کارهای مقدماتی

2 دقیقه

3دقیقه

برای اطلاع از دانسته های قبلی کودکان در مورد داستان جلسه ی قبل و شروع داستان جدید انتظار داریم به پرسش و سؤال ما جواب بدهند و به ما می گویند از داستان چه چیزهایی فهمیدند.

ارزشیابی تشخیص

5 دقیقه

1-پرسیدن سؤال در مورد داستان .            3-کودکان برای پاسخ به سوال با دوستان خود مشورت و گفتگو می کنند.       

2-ایجاد تفکر برای پاسخ  به سؤال

زمینه سازی و ایجاد انگیزی

10 دقیقه

یکی بود یکی نبود سال ها پیش در یکی از دهکده های ژاپن پیرمردی زحمتکش زندگی اش راضی بود و تنها چیزی که او را اذیت می کرد غده ای  به بزرگی یک سیب جنگلی بود که روی صورتش سبز شده بود. این پیرمرد بسیار خنده روی بود که چشمش به سوراخ بزرگی روی تنه ی یک درخت افتاد خود را در آنجا پنهان کرد و خوابش برد وقتی بیدار شد همه جا تاریک بود. نگاهی به بیرون انداخت که دید چند تایی دیو قرمز ، آبی و سبز جشن گرفته بودند که یکدفعه یکی از دیوهای قرمز بوی آدمیزاد شنید . دیوهای دیگر فریاد زدند آهای آدمیزاد بیرون بیا و خودت را نشان بده . پیرمرد نوری از سوراخ بیرون آمد دیوها به او گفتند اگر می خواهی نجات پیدا کنی باید برای ما رقص دیو کی کنی پیرمرد هم برای آن ها رقص دیوکی کرد یکی از دیوها غده ی روی صورت پیرمرد را گرفت و کند پیرمرد خیلی خوشحال بود و به خانه برگشت و خدا را شکر کرد که از شر آن غده راحت شده است.

نتیجه : انسان با اخلاق خوب و برخورد خوب می تواند حتی دیو را هم رام کند.

ارائه درس

5دقیقه

نتیجه فعالیت های یاددهی ، یادگیری در این جلسه عبارتند از :

1-برای رفتارهای خوب و بد مثال بیاورید .        

2-رفتارهای خوب را جایگزین رفتارهای بد کنید.

جمع بندی و نتیجه گیری

5دقیقه

1-چرا ما باید با همه خوش اخلاق باشیم و از خود رفتار خوب نشان دهیم ؟

2-رفتارهای بد چه تأثیری در روحیه و زندگی ما دارند؟

3-رفتارهای خوب و بد را با هم مقایسه کنید و بگویید خوش اخلاق و انجام رفتار خوب بهتر است یا بد اخلاقی و رفتار بد؟

ارزشیابی پایانی

5 دقیقه

از کودکان به خاطر اخلاق خوب و فعالیت در کلاس تشکر می کنیم و از آن ها می خواهیم که به دلخواه داستانی را بخوانند و در کلاس مفهوم آن داستان را بگویند.

تعیین تکلیف و پایان درس

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 10:14 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۳۰ بهمن۱۳۸۸

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

انواع ميوه و شكل و رنگ  

طرح درس برای دوره پیش از دبستان

 

با استفاده از کتاب راهنمای تدریس نوشته سید

 

حشمت اله مرتضوی زاده

 

انتشارات عابد ۰۲۱۶۶۵۱۳۳۲۱

مشخصات كلي

تاريخ : 20/9/88  عنوان كتاب : رنگ آميزي و طاحي با شعر ميوه ها       موضوع درس : انواع ميوه و شكل و رنگ

تعداد فراگيران : 10 نفر               تعداد گروه ها : 2 گروه 5 نفره                 مدت جلسه : 35 دقيقه

طراح : زينب مراد با راهنمايي استاد سيد حشمت اله مرتضوي زاده   منبع :‌ راهنماي تدريس نوشته ، سيد حشمت اله مرتضوي زاده   تهران :‌ انتشارات عابد

وقت و زمان

 

هدف كلي

كودكان را با انواع ميوه و شكل و رنگ آنها آشنا كنيم .

عنوان هاي فرعي

1- انواع ميوه ها                     2- شكل ميوه ها         3- رنگ هر ميوه

هدف هاي جزيي

كودكان در فرايند آموزش و تدريس مربي :

1- با مفهوم ميوه ها آشنا شوند .                                        2- شكل و رسم كردن آنها را ياد بگيرند.

3- رنگ هر ميوه را بدانند .                                              4- خاصيت هر ميوه را بفهمند .

هدف هاي رفتاري

كودكان پس از پايان آموزش و تدريس مربي بتوانند در كلاسي درس :

1- پنج مورد از انواع ميوه ها را نام ببرند ؟                  2- شكل سه تا از ميوه ها را رسم كنند ؟

3- دو تا از ميوه ها را به درستي رنگ بزنند ؟            4- خواص دو ميوه را بگويند ؟

روش هاي تدريس

1- استفاده از كارت هاي تصويري

2- استفاده از شكل عروسكي ميوه ها

3- استفاده از ميوه واقعي `

رسانه هاي آموزشي

1- كارت هاي ميوه

2- ميوه هاي عروسكي

و ....

رفتارهاي ورودي

از كودكان انتظار داريم در آغاز درس :

1- برخي از ميوه ها را مي دانند اما خواص آنها را نمي دانند .

2- طعم و مزه برخي از ميوه ها را مي دانند .

انجام كارهاي مقدماتي

مربي با خوشحالي و شادابي وارد كلاس شود .

با صداي بلند سلام و احوال پرسي كند .

حضور و غياب كند و علت غيبت بچه ها را بپرسد .

از بچه ها بخواهد در مورد جلسه ي گذشته توضيح دهند .

3 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

براي اطلاع از دانسته هاي قبلي كودكان در زمينه درس قبلي  و تعيين ميزان آمادگي آنان نسبت به درس جديد انتظار داريم  به سوالات زير پاسخ دهند ؟

1- چند نوع ميوه را نام ببرند ؟                                      2- چند مورد از خواص ميوه ها را بگويد ؟

3- چند نوع طعم ميوه را بگويند؟

5 دقيقه

زمينه سازي و  ايجاد انگيزه

1- سوال كردن : مثلاً كدام يك از ميوه ها به رنگ آفتاب است ؟

2- چستان : مثلاً چه ميوه اي است كه هسته ندارند و ميمون ها براي آن صف مي كشند .

2 دقيقه

 ارائه درس

كودكان را در كنار هم جمع مي كنيم و با نشان دادن كارت هاي تصويري از بچه ها مي خواهيم تا شعر مربوط به آن را بخوانند سپس چشمان بچه ها را بسته با استفاده از ميوه هاي عروسكي مي خواهيم تا با لمس كردن آن بگويند كه چه ميوه اي در دست آن است بعد از تكه اي از ميوه واقعي را در دهان كودك قرار مي دهيم تا با چشيدن طعم آن بگويند كه چه ميوه اي مي خورند وخواص آن را بگويند و در آخر شعرا را مينويسيم .

10 دقيقه

جمع بندي

نتيجه فعاليت هاي يادگيري و ياددهي در اين جلسه عبارت است از :

تمام ميوه ها مفيد هستند و هر ميوه اي شكل و رنگ خاصي دارد و هر ميوه نيز طعم خاص خود را دارد پس بايد به همه ميوه ها توجه كرد .

2 دقيقه

ارزشيابي پاياني

از كودكان انتظار داريم به سوالات زير پاسخ دهند ؟

1- سه مورد از انواع ميوه را نام ببرند ؟                              2- شكل دو تا ميوه را رسم كنند ؟

3- سه تا از ميوه ها را به درستي رنگ كنند ؟                  4- خواص يكي از ميوه ها را بگويند ؟

10 دقيقه

تعيين تكليف و پايان دادن درس

از كودكان مي خواهيم تا در خانه چند تا از ميوه ها را به دلخواه  رسم كنند و آنها را رنگ كرده و از والدين خود درباره خواص آنان بپرسند تا بفهمند چه فوايدي دارد ؟

سپس در پايان با شادي از همه بچه ها خداحافظي كرد و از آنها مي خواهيم تا هميشه ميوه بخورند و در ضمن به شكل و رنگ و مزه اي ميوه اي كه مي خورند توجه كنند .

 

3 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات كلي

تاريخ : 20/9/88  عنوان كتاب : رنگ آميزي و طاحي با شعر ميوه ها       موضوع درس : انواع ميوه و شكل و رنگ

تعداد فراگيران : 10 نفر               تعداد گروه ها : 2 گروه 5 نفره                 مدت جلسه : 35 دقيقه

طراح : زينب مراد با راهنمايي استاد سيد حشمت اله مرتضوي زاده   منبع :‌ راهنماي تدريس نوشته ، سيد حشمت اله مرتضوي زاده   تهران :‌ انتشارات عابد

وقت و زمان

 

هدف كلي

كودكان را با انواع ميوه و شكل و رنگ آنها آشنا كنيم .

عنوان هاي فرعي

1- انواع ميوه ها                     2- شكل ميوه ها         3- رنگ هر ميوه

 

 

 

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 8:7 |  لینک ثابت   •