اسلایدر

جمعه ۱۴ تیر۱۳۸۷

چگونه مقاله ی آموزشی – تربیتی بنویسیم ؟

در عصر حاضر که عصر  اطلاعات و ارتباطات لقب گرفته است هیچ کس از مطالعه و کسب آگاهی بیشتر بی نیاز نیست ....

این مقاله اثر سید حشمت اله مرتضوی زاده  در مجله رشد تکنولوژی آموزشی آبان ماه 1386 شماره 186 به چاپ رسیده است .

نوشته شده توسط سید حشمت الله مرتضوی زاده در 23:21 |  لینک ثابت   •